Loading...

Standaardisatie voor Smart Industry is essentieel. Klinkt logisch, toch?

Binnen Smart Industry komen standaarden uit de ICT en de industrie bij elkaar om een betere samenwerking te realiseren. NEN helpt door het ontwikkelen van deze standaarden te ondersteunen. Meer weten? Lees over de trends en ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en verhalen van bedrijven die meepraten over standaarden.

Blockchain

De ontwikkelingen op het gebied van Blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. Dit zorgt voor verschillende ideeën en toepassingen op dit gebied. Om daar meer lijn in te brengen is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van Blockchain en DLT.

Lees verder »

Robotics

Robots spelen in de industriele revolutie een grote rol. Zij zullen voor een groot deel bepalen hoe de organisaties in de (nabije) toekomst eruit komen te zien. Met de huidige ontwikkelingen is vast te stellen dat er genoeg potentie is in Nederland om innovatief te blijven en de rol als voorloper te behouden. Nederland wordt internationaal erkend als een belangrijke speler op het gebied van Robotica en Smart Industry.

Lees verder »

Internet of Things

Het ‘Internet of Things’ (IoT) wordt gezien als een belangrijke aanjager van fundamentele veranderingen op allerlei gebieden: smart cities, smart industry, smart farming, in vervoer en transport, en in de gezondheidszorg. IoT biedt allerlei kansen maar vereist ook veel meer samenwerking tussen organisaties.

Lees verder »

Additive Manufacturing

Additive manufacturing (AM) is een term die niet iedereen direct herkent. Hiermee wordt het vervaardigen van producten met behulp van een 3D-printer bedoeld. De stand van de techniek van AM is veelbelovend, maar kent nog vele hindernissen voordat de techniek op grote industriële schaal kan worden toegepast.

Lees verder »

Cyber Security

Cyber security en privacy zijn termen die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws zijn. Informatiebeveiliging is en blijft een hot issue. Iedereen heeft ermee te maken. Op het werk: houden alle medewerkers zich aan de bedrijfsprotocollen? En thuis: is de pc goed beveiligd en is iedereen alert op phising mail.

Lees verder »

Industrial Automation

Steeds vaker wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Industriële installaties worden namelijk steeds meer op afstand bestuurd. De processen verlopen hierdoor efficiënter, maar vaak ook veiliger. Een centrale rol hierin speelt interoperabiliteit.

Lees verder »

Big Data

Big Data is trendy. Deze term wordt vaak gebruikt in verschillende contexten door onderzoekers, politici, business analisten, marketeers, CEOs en CTOs. Gartner voorspelt dat tegen 2018, meer dan de helft van de grote organisaties wereldwijd zal concurreren met behulp van geavanceerde data analyses en algoritmes.

Lees verder »

Lees de verhalen van bedrijven die meepraten over standaardisatie en hier profijt van hebben

Normalisatie beperkt veiligheidsrisicos

December 13th, 2016|Categories: Cyber Security, Ervaringsverhaal, Industrial Automation|Tags: , , , |

Ben je als bedrijf weerbaar tegen bedoelde en onbedoelde beïnvloeding vanuit het internet? Met de toenemende integratie tussen gebruikers, systemen en internet, groeien ook de mogelijkheden voor kwaadwillenden. Het Industrieel Platform Cyber Security wil aan deze groeiende veiligheidsrisico's meer aandacht geven en er kennis over uitwisselen. Een deel van [...]

Smart Industry kan niet zonder cybersecurity

December 23rd, 2016|Categories: Cyber Security, Ervaringsverhaal|Tags: , , , , , , , |

Cybersecurity wordt met toenemende digitalisering steeds belangrijker. Met het steeds verder integreren van systemen, deels via internet, groeien ook de mogelijkheden voor kwaadwillenden om schade aan te richten. Met goede normalisatie is een groot deel van die problemen te voorkomen, zegt Piet Donga, voorzitter van de normcommissie ICT/Informatiebeveiliging/Cyber security en [...]

Duidelijkheid helpt de maakindustrie vooruit

December 7th, 2016|Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , , , , , , |

Het Nijkerkse bedrijf Gibas Automation werkt veel met robotica. Stefaan Poppe: 'Wij leveren projecten af volgens een bepaalde standaardisatienorm. Verder kopen wij de nieuwste robots in en zorgen dat ze elders te werk gesteld worden. We lopen er echter tegen aan dat klanten huiverig zijn de nieuwste robots in [...]

Normalisatie is essentieel voor Industrie 4.0

December 21st, 2016|Categories: Ervaringsverhaal, Industrial Automation|Tags: , , , , |

Bij industriële automatisering komt steeds meer data beschikbaar uit één meetpunt. Het is belangrijk dat die data wordt omgezet naar informatie die voor alle gebruikers begrijpelijk is. Hoe communiceert bijvoorbeeld je smartphone met je thermostaat thuis? Normalisatie is daarbij essentieel. Eenduidigheid zorgt voor een efficiënter proces en een betere concurrentiepositie.De [...]

Voorspellende waarde Big Data heeft enorm potentieel

December 7th, 2016|Categories: Big Data, Ervaringsverhaal|Tags: , , |

Voorspellingen doen op basis van patronen van informatie en daar je bedrijfsvoering mee optimaliseren: meer omzet, blijere klanten en minder kosten. Big Data is hard op weg om deze mooie toekomst dichterbij te brengen. Het werk van de gelijknamige NEN-normcommissie is daarbij belangrijk. Steeds meer bedrijven worden volledig afhankelijk [...]

“Een uniforme taal levert geld op”

November 29th, 2016|Categories: Ervaringsverhaal, Industrial Automation|Tags: , , , , |

Onderzoeken laten keer op keer zien dat de faalkosten in de procesindustrie en de bouw circa 10-15% van de investering bedragen. Daarvan komt een belangrijk deel voort uit gebrek aan kwaliteit van informatie of informatie-uitwisseling. Normalisatie kan helpen die kosten omlaag te brengen. En, belangrijker nog: uw bedrijf koploper [...]

De werknemers van morgen zien het belang van normalisatie

January 17th, 2017|Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , , |

Smart Industry en robotics gaan hand in hand. Met het steeds verder versmelten van systemen zonder menselijke tussenkomst, groeit de rol van robots. De perfecte plek voor normalisatie om zich in de mindset van alle ketenpartijen te nestelen, is dan waar het allemaal begint en waar de robotics-werknemers van [...]

Snelle aanhakers worden koplopers

November 30th, 2016|Categories: Big Data, Ervaringsverhaal|Tags: , , , , , |

Als bedrijf is het natuurlijk bijzonder winstgevend als je apparatuur ook in het buitenland gemakkelijk ingezet kan worden. Big Data kan daarbij helpen door een brug te slaan tussen industriële normalisatie en ICT-normalisatie. Door hierover mee te praten in de normcommissie kun je optimaal van profiteren van alle aanwezige [...]

Additive Manufacturing zet het industriële systeem op zijn kop

November 28th, 2016|Categories: Additive Manufacturing, Ervaringsverhaal|Tags: , , , , , , |

Additive Manufacturing (AM) – beter bekend als 3D-printing – zorgt ervoor dat ons industriële systeem volledig op de schop gaat. President Obama benoemde AM al tijdens de State of the Union in 2013. Het is dus niet vreemd dat de huidige ISO-normen op dit gebied zijn overgenomen van het Amerikaanse [...]

Meebeslissen over nieuwe normen maakt je concurrerend

November 30th, 2016|Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , |

Robots zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. En in Industrie 4.0 spelen zij een hoofdrol om bedrijven concurrerend te laten zijn. Meepraten in de normcommissie over robotics kan daarbij helpen. Heico Sandee van Smart Robotics, een soort uitzendbureau voor robots, is lid van de normcommissie over [...]

Actieagenda voor Smart Industry en standaardisatie

Smart Industry vraagt om samenwerking tussen veel partijen op alle niveau’s. Zoals de klant en leverancier in een gekoppeld netwerk van organisaties, maar ook op technisch vlak tussen apparatuur van verschillende producenten (interoperabiliteit). Dit vraagt om duidelijke en algemeen geaccepteerde afspraken in de vorm van standaarden.
NEN, FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken hebben daarom i.s.m. met het bedrijfsleven een actie-agenda opgesteld. Hierin zijn 12 acties opgenomen om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Bekijk de 12 acties »
Actie agenda Smart Industry

De actieagenda Standaardisatie Smart Industry wordt mogelijk gemaakt door:

Piet-Hein Daverveldt (Algemeen directeur NEN):
“Standaardisatie bevordert interoperabiliteit en opschaling van Smart Industry innovaties en daarmee de impact hiervan”.

Meer interessante artikelen over Smart Industry

Smart Industry kan niet zonder cybersecurity

Categories: Cyber Security, Ervaringsverhaal|Tags: , , , , , , , |

Cybersecurity wordt met toenemende digitalisering steeds belangrijker. Met het steeds verder integreren van systemen, deels via internet, groeien ook de mogelijkheden voor kwaadwillenden om schade aan te richten. Met goede normalisatie is een groot deel [...]

Duidelijkheid helpt de maakindustrie vooruit

Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , , , , , , |

Het Nijkerkse bedrijf Gibas Automation werkt veel met robotica. Stefaan Poppe: 'Wij leveren projecten af volgens een bepaalde standaardisatienorm. Verder kopen wij de nieuwste robots in en zorgen dat ze elders te werk gesteld [...]