Over NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

Cijfers

0
Beleidscommissies
0
Normcommissies
0
Subcommissies
0
Normcommissieleden

FAQ’s

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband.

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren.

Normen worden niet gemaakt door NEN, maar deze worden ontwikkeld door een groep mensen – die een organisatie vertegenwoordigen – in een normcommissie. In zo een normcommissie zitten dus organisaties die een belang hebben bij een bepaalde norm. Benieuwd naar de verhalen van commissieleden, lees ze hier én ontdek wat voor voordelen normalisatie kan bieden voor organisaties.

Het Smart Industry team van NEN

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Internet of Things, Big Data en Robotics.
Robby Veders
Robby VedersStandardization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Additive Manufacturing.
Jan Rietveld
Jan RietveldStandarization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Cyber Security.
Rianne Boek
Rianne BoekStandarization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Industrial Automation.