Onderzoeken laten keer op keer zien dat de faalkosten in de procesindustrie en de bouw circa 10-15% van de investering bedragen. Daarvan komt een belangrijk deel voort uit gebrek aan kwaliteit van informatie of informatie-uitwisseling. Normalisatie kan helpen die kosten omlaag te brengen. En, belangrijker nog: uw bedrijf koploper te laten worden.

De actieagenda bevordert het gebruik van standaarden voor de digitalisering van de industrie. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden.
De Nederlandse maakindustrie werkt in het programma ‘Smart Industry’ aan de inzet van nieuwe technologieën zoals big data processing, het Internet of Things, nieuwe adaptieve robots, 3D-printing en sensortechnologie. Deze ontwikkelingen bieden kansen om producten op maat te maken tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit. Dit zorgt er weer voor dat Nederland concurrerend kan blijven produceren. Standaarden zijn nodig om deze technologieën goed in te kunnen zetten.

Meer bekendheid, betere internationale positionering

In de agenda zijn 12 acties opgenomen die er op gericht zijn om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Oprichten van een platform waar bedrijven terecht kunnen voor standaardisatie van nieuwe robotica toepassingen;
  • Concrete acties van bedrijven uit de sector bij elkaar brengen en richting geven aan de normalisatie activiteit en positionering in een industrie referentiemodel;
  • Standaardisatie stimuleren als belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van Smart Industry en zorgen voor aansluiting bij de Europese innovatieagenda.

De actieagenda signaleert de behoefte om in Nederland beter samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe standaarden voor Smart Industry. Dit is bovendien nodig om ook internationaal een vuist te kunnen maken.

Piet-Hein Daverveldt, directeur van NEN, was ook aanwezig bij het Business Software Event. Hij vertelde over de actieagenda dat binnen Smart Industry standaarden uit de ICT en industrie bij elkaar komen. Hierbij helpt NEN graag om het door ontwikkelen van deze standaarden te ondersteunen. Iedereen kan zich melden bij NEN voor een concreet verzoek, zitting nemen bij normcommissies en kennis delen met anderen.

Doel: meer bekendheid, betere internationale positionering

De actieagenda standaardisatie moet het gebruik van standaarden in Smart Industry bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden. Voor het laten slagen van Smart Industry in het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom van belang om gericht al bestaande standaarden te benutten – zo nodig aan te passen – en waar nodig nieuwe standaarden te ontwikkelen.