Loading...

ACTIELIJN 1 – VERZILVEREN VAN BESTAANDE KENNIS

Actie 1: Neem standaardisatie op in bestaande instrumenten voor kennisverspreiding rondom Smart Industry.
Actie 2: Monitor en rapporteer over Smart Industry standaardisatie in het Nederlandse bedrijfsleven.

ACTIELIJN 2 – VERSNELLEN VAN ONTWIKKELINGEN

VERSNELLEN: OP MAAT GEMAAKT EN FLEXIBEL GEPRODUCEERD
Actie 3: Ontwikkel en en gebruik standaardformaten voor de uitwisseling van digitale modellen en maak een voorbeeldcase.
Actie 4: Ontwikkel en gebruik standaarden voor de aansturing van een flexibele productie-omgeving.
Actie 5: Ontwikkel een nieuwe referentiearchitectuur voor de informatieinfrastructuur in de fabriek.

VERSNELLEN: SLIM DATA VERZAMELEN, VEREDELEN EN DELEN
Actie 6: Stimuleer de ontwikkeling en standaardisatie van nieuwe concepten voor slim datadelen voor meerdere fieldlabs.
Actie 7: Ontwikkel veiligheidsnormen en stimuleer toepassing hiervan voor datadeling binnen Smart Industry.
Actie 8: Sluit aan bij Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van ‘Smart Industry Data Spaces’, ‘Digital platforms for manufacturing’ en ‘Industrial Internet of Things’.

VERSNELLEN: ROBOTISERING
Actie 9: Richt een Platform en Nederlandse normcommissie op in de productiesectoren met een subcommissie voor robotisering en ondersteun deelname van bedrijven, start-ups, onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

ACTIELIJN 3 – VERSTERK HET FUNDAMENT

Actie 10: Stimuleer competentie ontwikkeling op het gebied van Smart Industry standaarden.
Actie 11: Laat standaardisatie sterk terug komen bij nieuwe fieldlabs.
Actie 12: Richt een Standaardisatieplatform Smart Industry op.

Ineke Dezentjé Hamming, Voorzitter Team Smart Industry
‘Onze ambitie is een nog sterkere industrie die groeit en voor banen zorgt. Niet meedoen is geen optie. Zonder Smart Industry geen extra groei en geen extra banen.’

Doel: meer bekendheid, betere internationale positionering

De actieagenda standaardisatie moet het gebruik van standaarden in Smart Industry bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden. Voor het laten slagen van Smart Industry in het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom van belang om gericht al bestaande standaarden te benutten – zo nodig aan te passen – en waar nodig nieuwe standaarden te ontwikkelen.

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

Bijeenkomst 2: “Servitization” bij NEN, Delft

Categories: Actueel|

Servitization is de ontwikkeling waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. TNO presenteerde verschillende raamwerken voor het typeren van servitization concepten. Standaardisatie richt zich daarnaast op randvoorwaarden, zoals juridische kaders voor de benodigde datadeling en de onderliggende ICT-infrastructuur. De fieldlabs Capella en Campione richten zich [...]

Platform is operationeel

Categories: Actueel|

De heer L.C. van Ruijven, Croonwolter&dros B.V.  wordt benoemd tot voorzitter van het platform Uit een selectie van 90 potentiele leden, 27 leden worden benoemd als lid van het platform Werkprogramma voor 2018 wordt vastgesteld Meer Nederlandse bedrijven: gebruik laten maken van standaarden laten [...]

In gesprek over Smart Industry en standaardisatie

Graag willen wij met u in gesprek om te horen op welke manier u betrokken wilt zijn bij het ontwikkelen en toepassen van standaarden in uw bedrijfsproces