Loading...

ACTIELIJN 1 – VERZILVEREN VAN BESTAANDE KENNIS

Actie 1: Neem standaardisatie op in bestaande instrumenten voor kennisverspreiding rondom Smart Industry.
Actie 2: Monitor en rapporteer over Smart Industry standaardisatie in het Nederlandse bedrijfsleven.

ACTIELIJN 2 – VERSNELLEN VAN ONTWIKKELINGEN

VERSNELLEN: OP MAAT GEMAAKT EN FLEXIBEL GEPRODUCEERD
Actie 3: Ontwikkel en en gebruik standaardformaten voor de uitwisseling van digitale modellen en maak een voorbeeldcase.
Actie 4: Ontwikkel en gebruik standaarden voor de aansturing van een flexibele productie-omgeving.
Actie 5: Ontwikkel een nieuwe referentiearchitectuur voor de informatieinfrastructuur in de fabriek.

VERSNELLEN: SLIM DATA VERZAMELEN, VEREDELEN EN DELEN
Actie 6: Stimuleer de ontwikkeling en standaardisatie van nieuwe concepten voor slim datadelen voor meerdere fieldlabs.
Actie 7: Ontwikkel veiligheidsnormen en stimuleer toepassing hiervan voor datadeling binnen Smart Industry.
Actie 8: Sluit aan bij Europese en internationale ontwikkelingen op het gebied van ‘Smart Industry Data Spaces’, ‘Digital platforms for manufacturing’ en ‘Industrial Internet of Things’.

VERSNELLEN: ROBOTISERING
Actie 9: Richt een Platform en Nederlandse normcommissie op in de productiesectoren met een subcommissie voor robotisering en ondersteun deelname van bedrijven, start-ups, onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

ACTIELIJN 3 – VERSTERK HET FUNDAMENT

Actie 10: Stimuleer competentie ontwikkeling op het gebied van Smart Industry standaarden.
Actie 11: Laat standaardisatie sterk terug komen bij nieuwe fieldlabs.
Actie 12: Richt een Standaardisatieplatform Smart Industry op.

Ineke Dezentjé Hamming, Voorzitter Team Smart Industry
‘Onze ambitie is een nog sterkere industrie die groeit en voor banen zorgt. Niet meedoen is geen optie. Zonder Smart Industry geen extra groei en geen extra banen.’

Doel: meer bekendheid, betere internationale positionering

De actieagenda standaardisatie moet het gebruik van standaarden in Smart Industry bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden. Voor het laten slagen van Smart Industry in het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom van belang om gericht al bestaande standaarden te benutten – zo nodig aan te passen – en waar nodig nieuwe standaarden te ontwikkelen.

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

Bijeenkomst 1: “Data delen in de keten” bij NEN, Delft

Categories: Actueel|

Het belang van standaardisatie om te komen tot grootschalige inrichting van datadeling werd gepresenteerd door TNO. Fieldlabs: de Garden en Smart Connected Supplier Network hebben werkzaamheden en uitdagingen van hun fieldlabs gepresenteerd. De vele aspecten het delen van data en de bijbehorende standaarden werden toegelicht door Croonwolter&dros B.V.

Startschot Standaardisatieplatform Smart Industry

Categories: Actueel|

Tijdens het Smart Industry Jaarevent op 5 februari 2018 in Bussum hebben FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken het startschot gegeven voor het Standaardisatieplatform Smart Industry. De oprichting van het platform is een van de aanbevelingen uit de standaardisatie actie-agenda Smart Industry. Het Standaardisatieplatform Smart Industry heeft [...]

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

Categories: Cyber Security|

Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Onlangs is de Europese technische commissie CEN/CENELEC/TC 13 [...]

In gesprek over Smart Industry en standaardisatie

Graag willen wij met u in gesprek om te horen op welke manier u betrokken wilt zijn bij het ontwikkelen en toepassen van standaarden in uw bedrijfsproces