Additive Manufacturing (AM) – beter bekend als 3D-printing – zorgt ervoor dat ons industriële systeem volledig op de schop gaat. President Obama benoemde AM al tijdens de State of the Union in 2013. Het is dus niet vreemd dat de huidige ISO-normen op dit gebied zijn overgenomen van het Amerikaanse normalisatie-instituut. Inmiddels is er een normcommissie (TC) opgezet op Europees niveau (CEN). Marcel Buter, Manager Product Quality & Compliance bij Ultimaker, is één van de commissieleden van deze CEN/TC.

Normalisatie niet nodig, wel erg handig

Buter werkt sinds anderhalf jaar bij Ultimaker. Waar hij zich vroeger richtte op productkwaliteit, is hij door de vlucht die Ultimaker neemt, nu voornamelijk bezig met registraties en compliance. De producent van 3D-printers en tools heeft naar eigen zeggen geen standaardisatie nodig om hun product op de markt te brengen, maar erg handig is het wel: “De wereld snakt naar standaardisatie en ik ga ervan uit dat wij onze stempel kunnen drukken in de normcommissie. Dat doen we eigenlijk nu al buiten normalisatie om. Ultimaker is dé machine die je moet hebben als het om 3D-printing gaat, daarmee zetten wij al een bepaalde standaard. De professionals op dit gebied zijn gewend om met standaarden te werken. Meedoen aan het normalisatieproces gaat ons helpen om in de professionele markt de mensen te overtuigen van ons product.”

Behoeden, terugduwen en initiëren

Er kunnen verschillende redenen zijn om mee te doen in het normalisatieproces: kennis vergaren, draagvlak creëren, netwerk vergroten en invloed uitoefenen. Voor Buter is er een duidelijke motivatie om aan te sluiten bij de CEN/TC: “Ik zit in de normcommissie om ons te behoeden voor rare eisen die in de normen terechtkomen en daar voortijdig van op de hoogte te zijn. En natuurlijk, als wij het dan niet eens zijn, flink terugduwen, zorgen dat deze eisen niet terugkomen in het normontwerp en een beter initiatief geven! Ik heb een communicatiefunctie vanuit Ultimaker. Ik kan de ontwikkelingen die bij ons gaande zijn, neerleggen bij het normalisatieplatform. We kunnen de commissie laten zien waar we mee bezig zijn, zo kunnen wij ons steentje bijdragen door te vertellen wat er in de buitenwereld gebeurt.”

Vergadering bijwonen of uw steentje bijdragen?

De CEN/TC staat nog in de kinderschoenen, dus het is lastig om grote stappen te maken in het proces. “Het onderwerp is zo gigantisch groot waardoor het erg moeilijk is om zaken in gang te zetten”, aldus Buter. Daarom is het van groot belang dat experts zich aansluiten in deze normcommissie.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Additive Manufacturing, bent u benieuwd naar Additive Manufacturing en de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem dan contact op met Robby Veders of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Robby Veders
Robby VedersStandardization Consultant bij NEN

Interesse deelname aan normcommissie Additive Manufacturing
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie