Loading...

Additive Manufacturing

Additive manufacturing (AM) is een term die niet iedereen direct herkent. Hiermee wordt het vervaardigen van producten met behulp van een 3D-printer bedoeld. De stand van de techniek van AM is veelbelovend, maar kent nog vele hindernissen voordat de techniek op grote industriële schaal kan worden toegepast. Momenteel zijn de productiekosten hoog, is de productietijd lang en is het moeilijk om met een constante kwaliteit te produceren. Tevens moet het palet aan toepasbare grondstoffen worden vergroot en de energie-efficiëntie worden verbeterd. Juist nu is de tijd rijp voor normalisatie!

Trends

Binnen sectoren als healthcare, automotive en aerospace kan AM grote veranderingen teweeg brengen. Doordat normen voor 3D-printen nog in de kinderschoenen staan, zijn fabrikanten huiverig om de techniek op grote schaal toe te passen. Ze hebben immers geen referentiekaders voor kwaliteitsvereisten en veiligheid van 3D-geprinte producten. Om een wildgroei aan normen te voorkomen, werken ISO en ASTM momenteel samen. Hun strategie is om te beginnen met het vastleggen van een begrippenlijst en de 3D-printprocessen.

Waarom standaardisatie?

Door AM te standaardiseren, wordt de acceptatie en toepasbaarheid van de techniek vergroot. Als normen tot stand komen voor de grondstoffen, productietechnieken en eindproductkwaliteitstoetsen, wordt het veel aantrekkelijker om te investeren in de AM-techniek. Met een vergrote kapitaalinstroom worden ontwikkelingen versneld en veel van de huidige problemen eerder opgelost dan nu wordt ingeschat. In het Europese onderzoeksprogramma standardization in additive manufacturing (SASAM) is de noodzaak voor normalisatie dan ook door meer dan 100 internationale industriële belanghebbenden erkend.

Additive Manufacturing zet het industriële systeem op zijn kop

Manager Product Quality & Compliance, Marcel Buter, werkt inmiddels anderhalf jaar bij Ultimaker. Waar hij zich vroeger richtte op productontwikkeling, is hij door de vlucht die Ultimaker neemt, nu voornamelijk bezig met registraties en compliance. De producent van 3D-printers en tools heeft naar eigen zegge geen standaardisatie nodig om hun product op de markt te brengen, maar erg handig is het wel: “De wereld snakt naar standaardisatie en ik ga ervanuit dat wij onze stempel kunnen drukken in de normcommissie.

Lees het verhaal van Marcel Buter van Ultimaker

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Bedrijven die vanaf het beginstadium betrokken zijn bij het normalisatieproces van AM, weten straks als eersten waarin ze moeten investeren, doen kennis op van de mogelijkheden van de laatste technieken en maken kennis met belangrijke experts en partners. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Additive Manufacturing, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Bekijk dan de mogelijkheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk de mogelijkheden

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

Bijeenkomst 1: “Data delen in de keten” bij NEN, Delft

Categories: Actueel|

Het belang van standaardisatie om te komen tot grootschalige inrichting van datadeling werd gepresenteerd door TNO. Fieldlabs: de Garden en Smart Connected Supplier Network hebben werkzaamheden en uitdagingen van hun fieldlabs gepresenteerd. De vele aspecten het delen van data en de bijbehorende standaarden werden toegelicht door Croonwolter&dros B.V.

Startschot Standaardisatieplatform Smart Industry

Categories: Actueel|

Tijdens het Smart Industry Jaarevent op 5 februari 2018 in Bussum hebben FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken het startschot gegeven voor het Standaardisatieplatform Smart Industry. De oprichting van het platform is een van de aanbevelingen uit de standaardisatie actie-agenda Smart Industry. Het Standaardisatieplatform Smart Industry heeft [...]

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

Categories: Cyber Security|

Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Onlangs is de Europese technische commissie CEN/CENELEC/TC 13 [...]