Loading...

Additive Manufacturing

Additive manufacturing (AM) is een term die niet iedereen direct herkent. Hiermee wordt het vervaardigen van producten met behulp van een 3D-printer bedoeld. De stand van de techniek van AM is veelbelovend, maar kent nog vele hindernissen voordat de techniek op grote industriële schaal kan worden toegepast. Momenteel zijn de productiekosten hoog, is de productietijd lang en is het moeilijk om met een constante kwaliteit te produceren. Tevens moet het palet aan toepasbare grondstoffen worden vergroot en de energie-efficiëntie worden verbeterd. Juist nu is de tijd rijp voor normalisatie!

Trends

Binnen sectoren als healthcare, automotive en aerospace kan AM grote veranderingen teweeg brengen. Doordat normen voor 3D-printen nog in de kinderschoenen staan, zijn fabrikanten huiverig om de techniek op grote schaal toe te passen. Ze hebben immers geen referentiekaders voor kwaliteitsvereisten en veiligheid van 3D-geprinte producten. Om een wildgroei aan normen te voorkomen, werken ISO en ASTM momenteel samen. Hun strategie is om te beginnen met het vastleggen van een begrippenlijst en de 3D-printprocessen.

Waarom standaardisatie?

Door AM te standaardiseren, wordt de acceptatie en toepasbaarheid van de techniek vergroot. Als normen tot stand komen voor de grondstoffen, productietechnieken en eindproductkwaliteitstoetsen, wordt het veel aantrekkelijker om te investeren in de AM-techniek. Met een vergrote kapitaalinstroom worden ontwikkelingen versneld en veel van de huidige problemen eerder opgelost dan nu wordt ingeschat. In het Europese onderzoeksprogramma standardization in additive manufacturing (SASAM) is de noodzaak voor normalisatie dan ook door meer dan 100 internationale industriële belanghebbenden erkend.

Additive Manufacturing zet het industriële systeem op zijn kop

Manager Product Quality & Compliance, Marcel Buter, werkt inmiddels anderhalf jaar bij Ultimaker. Waar hij zich vroeger richtte op productontwikkeling, is hij door de vlucht die Ultimaker neemt, nu voornamelijk bezig met registraties en compliance. De producent van 3D-printers en tools heeft naar eigen zegge geen standaardisatie nodig om hun product op de markt te brengen, maar erg handig is het wel: “De wereld snakt naar standaardisatie en ik ga ervanuit dat wij onze stempel kunnen drukken in de normcommissie.

Lees het verhaal van Marcel Buter van Ultimaker

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Bedrijven die vanaf het beginstadium betrokken zijn bij het normalisatieproces van AM, weten straks als eersten waarin ze moeten investeren, doen kennis op van de mogelijkheden van de laatste technieken en maken kennis met belangrijke experts en partners. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Additive Manufacturing, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Bekijk dan de mogelijkheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk de mogelijkheden

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

Themabijeenkomst ‘Smart robotisering’

Categories: Robotics|

Robots spelen in de industriële revolutie een grote rol. Met de huidige ontwikkelingen is vast te stellen dat er genoeg potentie in Nederland is om innovatief te blijven en de rol als voorloper te behouden. Daarom organiseert NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken op dinsdag 24 oktober [...]

Grote belangstelling en steun voor Blockchain standaardisatie

Categories: Blockchain|

Op 7 september 2017 vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van de normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’. Dit platform verzorgt het Nederlandse standpunt ten aanzien van Internationale afspraken die momenteel binnen ISO/TC 307 worden voorbereid. Daarnaast zal het ook input leveren op bevindingen van studiegroepen die [...]

De werknemers van morgen zien het belang van normalisatie

Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , , |

Smart Industry en robotics gaan hand in hand. Met het steeds verder versmelten van systemen zonder menselijke tussenkomst, groeit de rol van robots. De perfecte plek voor normalisatie om zich in de mindset van alle ketenpartijen te nestelen, is dan waar het allemaal begint en waar de robotics-werknemers van [...]