NEN, hét kennisnetwerk voor normontwikkeling in Nederland

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag.

In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een ware mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. De in 1916 opgerichte ‘Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland’ is uitgegroeid tot een organisatie met circa 280 medewerkers, ruim 1.400 normcommissies en ruim 5.000 actieve commissieleden. Daarom kunnen we met recht zeggen dat NEN het kennisnetwerk is van Nederland.

Over NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag. We onderzoeken in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Wij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.

Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De vraag is niet altijd om een norm te ontwikkelen. Vanuit de overheid komt regelmatig het verzoek om te onderzoeken of er binnen een bepaalde sector of op een bepaald terrein normalisatie mogelijk is. NEN doet dan onderzoek en start afhankelijk van de uitkomsten een project. Deelname staat open voor alle belanghebbende partijen. NEN beheert ruim 31.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

Cijfers

0
Beleidscommissies
0
Normcommissies
0
Subcommissies
0
Normcommissieleden

Wilt u meer weten over Smart Industry en het belang van standaardisatie?

Het Smart Industry team van NEN

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Internet of Things, Big Data en Robotics.
Robby Veders
Robby VedersStandardization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Additive Manufacturing.
Jolien van Zetten
Jolien van ZettenStandarization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Cyber Security.
Rianne Boek
Rianne BoekStandarization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Industrial Automation.