Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige informatie

Dat blijkt uit het Cyber-Security Beeld Nederland 2016 dat staatssecretaris Dijkhoff dit najaar aanbood aan de Tweede Kamer. Naast de overheid werden bedrijven en burgers steeds vaker het slachtoffer.

Extra ‘dijkbewaking’

Volgens Dijkhoff zijn de bevindingen in het CSBN 2016 zorgelijk: “Digitale veiligheid is essentieel voor het veilig functioneren van onze samenleving. Via het Nationaal Detectie Netwerk informeren overheid en bedrijven elkaar over actuele dreigingen. Op deze digitale dijkbewaking ga ik de komende tijd extra inzetten. Overheid en samenleving moeten samenwerken om onze online wereld veilig te houden.”

Normen in The Cloud

Veiligheid in The Cloud vanuit verschillende samenwerkende partijen en organisaties kan alleen bestaan op basis van normen. Dat is de enige vorm van objectieve en bedrijfsonafhankelijke standaardisatie. Namens ons land werken onder meer de normcommissie ‘Informatiebeveiliging, Cyber Security en Privacy’ en het ‘Industrieel Platform Cyber Security’ bij NEN daar in internationale verbanden aan mee.

Europese verordening

Wanneer het gaat om bijvoorbeeld privacygevoelige en persoonsgebonden digitale informatie, dan is daarop sinds kort de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het kader daarvan zijn informatiebeheerders verplicht een zogeheten Privacy Impact Assessment (PIA)uit te voeren volgens de nieuwe norm ISO/IEC 29134.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Cyber Security, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Vul dan onderstaand uw gegevens in of neem contact op met Jolien van Zetten voor meer informatie.

Neem dan contact op met Jolien van Zetten of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Interesse deelname aan normcommissie Cyber Security
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Jolien van Zetten
Jolien van ZettenStandardization Consultant bij NEN