Smart Industry en robotics gaan hand in hand. Met het steeds verder versmelten van systemen zonder menselijke tussenkomst, groeit de rol van robots. De perfecte plek voor normalisatie om zich in de mindset van alle ketenpartijen te nestelen, is dan waar het allemaal begint en waar de robotics-werknemers van morgen worden opgeleid. De toekomst van robotics-normalisatie ligt in het onderwijs.

Henk Kiela en Falke Hendriks zijn beide lid van de normcommissie Robotics. Sterker nog, de twee stonden aan de wieg ervan. Het duo werkt op de Fontys Hogeschool in Eindhoven en zet zich onder meer in om actuele kennis rondom robotica operationeel te maken voor het midden- en kleinbedrijf. Dat doen Kiela en Hendriks door robotics-standaarden, het liefst zo vroeg mogelijk, in het curriculum op te nemen. Op die manier raken studenten er bekend mee en gaan ze het belang en de rol van normalisatie hopelijk als iets vanzelfsprekends beschouwen. Bedrijven profiteren daar van.

Normalisatie leeft

Hendriks geeft les in robotveiligheid en gebruikt daarbij een machinerichtlijn en een aantal roboticanormen. “Heel direct dus. Het interessante is dat we standaardisatie verpakken in “robotveiligheid” en dat we daardoor meer gemotiveerde studenten krijgen dan wanneer we “standaardisatie” op het curriculum zouden zetten. Studenten zijn in ons project bezig om te bekijken hoe ze technisch gezien de wat grovere industriële robots kunnen aanpassen om in de buurt van mensen te kunnen werken. Daar zijn normen voor die ze kunnen gebruiken. Zo krijg je een directe link met normalisatie en is het voor de studenten tegelijk een mooie technische uitdaging. Het één versterkt het ander. Het leuke is ook dat studenten die inmiddels aan een ander project werken, toch bij mij komen met vragen hoe ze in hun nieuwe project robotveiligheid kunnen inpassen. Het leeft dus echt. Niet alleen bij de studenten maar ook bij collega-docenten in andere instellingen groeit interesse voor dit thema.”

Belangrijke groep

Als de studenten van Fontys in Eindhoven hun robotica-opleiding hebben afgerond, stromen ze de arbeidsmarkt op. “Deze groep is dan al bekend met het werken met normalisatie. En omdat ook steeds meer bedrijven de waarde van robotica-normen gaan inzien, en ook zien dat het de toekomst is, kan deze groep studenten een zeer belangrijke rol gaan vervullen in het toekomstbestendig maken van hun nieuwe werkgevers”, zegt Kiela. “Zeker in de Smart Industry, waar de vraag naar veiligere cobots, robots die interacteren met de mens, sterk groeit. Door onze studenten leveren wij een praktische bijdrage aan dit groeiend maatschappelijk vraagstuk.”

Draagvlak behouden

Kiela en Hendriks zien grote voordelen voor bedrijven om mee te doen met normalisatie in robotics. “Je bent samen met andere partijen en kunt zo kennis uitwisselen. Je profiteert van de laatste stand der techniek en je hoeft dus niet zelf iedere keer het wiel uit te vinden. Bovendien loop je niet het gevaar dat je zelf met een systeem komt dat wellicht later niet aan een nieuwe norm blijkt te voldoen. Je bouwt dus ook een soort garantie in voor je eigen bedrijf waardoor je op de toekomst bent voorbereid. Het is echter wel van fundamenteel belang dat de voorwaarden en de opzet van deelname voor iedereen aantrekkelijk blijven. Als het draagvlak om mee te doen wegvalt, zou dat funest zijn.”

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u ook voorbereid zijn op de toekomst en uw bedrijf laten profiteren door het werk in de normcommissie? Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Robotics, bent u benieuwd naar Robotics en de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem dan contact op met Vlora Rexhepi-van der Pol of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Interesse deelname standaardisatieplatform Internet of Things
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant bij NEN