Loading...

Normalisatie en standaardisatie in de Industrial Automation stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is namelijk daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Normcommissie Informatie-integratie en interoperabiliteit

De normalisatieactiviteiten richten zich op normen die betrekking hebben op zaken zoals lexicon (definities), woordenboeken (vertalingen), productcatalogi (classificaties, kenmerken en eigenschappen), objectenbibliotheken (specificaties en relaties), modelleerconcepten, modelleertalen en universele datamodellen.

Meer info over de normcommissie

Normcommissie Industrieel meten, regelen en automatiseren

In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Meer info over de normcommissie

Industrieel Platform Cyber Security

Steeds meer technische industriële installaties worden op afstand aangestuurd. De internettechniek speelt een steeds grotere rol. De processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak ook veiliger. Het brengt echter ook potentiele gevaren met zich mee. Binnen deze NEN-normcommissie is er een platform opgericht genaamd Industrieel Platform Cyber Security, welke fungeert als een soort klankbordgroep. Verder onderzoekt het Industrieel Platform Cyber Security bij NEN hoe de afzonderlijke automatiseringsnormen in verschillende sectoren samen kunnen zorgen voor meer digitale veiligheid. Deelnemers aan het platform kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en methodes bespreken om een installatie robuust te maken en zo ongewenste en of kwaadaardige interacties te voorkomen of te reduceren naar een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt.

Meer info over het platform

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Industrial Automation, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Vul dan onderstaand uw gegevens in of neem contact op met Rianne Boek voor meer informatie.

Interesse deelname aan normcommissie Industrial Automation
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Rianne Boek
Rianne BoekStandardization Consultant bij NEN

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

NEN organiseert kick-off Blockchain en Distributed Ledger Technlogies

Categories: Blockchain|

De ontwikkelingen op het gebied van blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. Dit zorgt voor verschillende ideeën en toepassingen op dit gebied. Om daar meer lijn in te brengen, is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van blockchain en DLT. Op 7 september organiseert [...]

De werknemers van morgen zien het belang van normalisatie

Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , , |

Smart Industry en robotics gaan hand in hand. Met het steeds verder versmelten van systemen zonder menselijke tussenkomst, groeit de rol van robots. De perfecte plek voor normalisatie om zich in de mindset van alle ketenpartijen te nestelen, is dan waar het allemaal begint en waar de robotics-werknemers van [...]

Themabijeenkomst IoT bij Ministerie van Economische Zaken

Categories: Internet of Things|

Op donderdag 9 februari 2017 organiseert NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap Telecom een themabijeenkomst over IoT. Tijdens deze dag nemen we u mee in de wereld van IoT uitdagingen voor volledige en onbeperkte connectiviteit en interoperabiliteit. Wat is de huidige stand van zaken [...]