Loading...

Normalisatie en standaardisatie in de Industrial Automation stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is namelijk daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Normcommissie Informatie-integratie en interoperabiliteit

De normalisatieactiviteiten richten zich op normen die betrekking hebben op zaken zoals lexicon (definities), woordenboeken (vertalingen), productcatalogi (classificaties, kenmerken en eigenschappen), objectenbibliotheken (specificaties en relaties), modelleerconcepten, modelleertalen en universele datamodellen.

Meer info over de normcommissie

Normcommissie Industrieel meten, regelen en automatiseren

In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Meer info over de normcommissie

Industrieel Platform Cyber Security

Steeds meer technische industriële installaties worden op afstand aangestuurd. De internettechniek speelt een steeds grotere rol. De processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak ook veiliger. Het brengt echter ook potentiele gevaren met zich mee. Binnen deze NEN-normcommissie is er een platform opgericht genaamd Industrieel Platform Cyber Security, welke fungeert als een soort klankbordgroep. Verder onderzoekt het Industrieel Platform Cyber Security bij NEN hoe de afzonderlijke automatiseringsnormen in verschillende sectoren samen kunnen zorgen voor meer digitale veiligheid. Deelnemers aan het platform kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en methodes bespreken om een installatie robuust te maken en zo ongewenste en of kwaadaardige interacties te voorkomen of te reduceren naar een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt.

Meer info over het platform

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Industrial Automation, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Vul dan onderstaand uw gegevens in of neem contact op met Rianne Boek voor meer informatie.

Interesse deelname aan normcommissie Industrial Automation
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Rianne Boek
Rianne BoekStandardization Consultant bij NEN

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

Bijeenkomst 2: “Servitization” bij NEN, Delft

Categories: Actueel|

Servitization is de ontwikkeling waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. TNO presenteerde verschillende raamwerken voor het typeren van servitization concepten. Standaardisatie richt zich daarnaast op randvoorwaarden, zoals juridische kaders voor de benodigde datadeling en de onderliggende ICT-infrastructuur. De fieldlabs Capella en Campione richten zich [...]

Platform is operationeel

Categories: Actueel|

De heer L.C. van Ruijven, Croonwolter&dros B.V.  wordt benoemd tot voorzitter van het platform Uit een selectie van 90 potentiele leden, 27 leden worden benoemd als lid van het platform Werkprogramma voor 2018 wordt vastgesteld Meer Nederlandse bedrijven: gebruik laten maken van standaarden laten [...]