Loading...

Normalisatie en standaardisatie in de Industrial Automation stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is namelijk daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Normcommissie Informatie-integratie en interoperabiliteit

De normalisatieactiviteiten richten zich op normen die betrekking hebben op zaken zoals lexicon (definities), woordenboeken (vertalingen), productcatalogi (classificaties, kenmerken en eigenschappen), objectenbibliotheken (specificaties en relaties), modelleerconcepten, modelleertalen en universele datamodellen.

Meer info over de normcommissie

Normcommissie Industrieel meten, regelen en automatiseren

In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Meer info over de normcommissie

Industrieel Platform Cyber Security

Steeds meer technische industriële installaties worden op afstand aangestuurd. De internettechniek speelt een steeds grotere rol. De processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak ook veiliger. Het brengt echter ook potentiele gevaren met zich mee. Binnen deze NEN-normcommissie is er een platform opgericht genaamd Industrieel Platform Cyber Security, welke fungeert als een soort klankbordgroep. Verder onderzoekt het Industrieel Platform Cyber Security bij NEN hoe de afzonderlijke automatiseringsnormen in verschillende sectoren samen kunnen zorgen voor meer digitale veiligheid. Deelnemers aan het platform kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en methodes bespreken om een installatie robuust te maken en zo ongewenste en of kwaadaardige interacties te voorkomen of te reduceren naar een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt.

Meer info over het platform

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Industrial Automation, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Vul dan onderstaand uw gegevens in of neem contact op met Rianne Boek voor meer informatie.

Interesse deelname aan normcommissie Industrial Automation
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Rianne Boek
Rianne BoekStandardization Consultant bij NEN

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

Categories: Cyber Security|

Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Onlangs is de Europese technische commissie CEN/CENELEC/TC 13 [...]

Themabijeenkomst ‘Smart robotisering’

Categories: Robotics|

Robots spelen in de industriële revolutie een grote rol. Met de huidige ontwikkelingen is vast te stellen dat er genoeg potentie in Nederland is om innovatief te blijven en de rol als voorloper te behouden. Daarom organiseert NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken op dinsdag 24 oktober [...]

Grote belangstelling en steun voor Blockchain standaardisatie

Categories: Blockchain|

Op 7 september 2017 vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van de normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’. Dit platform verzorgt het Nederlandse standpunt ten aanzien van Internationale afspraken die momenteel binnen ISO/TC 307 worden voorbereid. Daarnaast zal het ook input leveren op bevindingen van studiegroepen die [...]