Loading...

Industrial Automation

Steeds vaker wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Industriële installaties worden namelijk steeds meer op afstand bestuurd. De processen verlopen hierdoor efficiënter, maar vaak ook veiliger. Een centrale rol hierin speelt interoperabiliteit.

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit staat volgens Wikipedia voor de mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene systemen, apparaten of andere eenheden (bijvoorbeeld organisaties of landen) om met elkaar te communiceren en samen te werken. Bij het realiseren van interoperabiliteit kan tegen verschillende knelpunten aan worden gelopen. Afspraken en normen met definities, modellen en specificaties van interoperabiliteit, vormen de basis voor het oplossen van deze knelpunten. Door het schematiseren, beschrijven en specificeren van interoperabiliteit in een architectuur kunnen de knelpunten praktisch worden aangepakt. De stelling is dat 80% van deze knelpunten voorkomen in alle marktsectoren. Het is dan ook efficiënt om deze kennis en ervaring te delen, maar sterker nog, ook om te benutten!

Waarom standaardisatie?

Normalisatie en standaardisatie in de Industrial Automatisering stimuleren de groei en ontwikkeling van ICT ondersteuning voor projecten en bedrijfsvoering. Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is namelijk daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

“Als bedrijven willen samenwerken, kunnen onze werkzaamheden belangrijk zijn om efficiënter te werken, onnodige kosten te besparen en koploper te worden”, aldus voorzitter Leo van Ruijven.

“Een uniforme taal levert geld op”

Onderzoeken laten keer op keer zien dat de faalkosten in de procesindustrie en de bouw circa 10-15% van de investering bedragen. Daarvan komt een belangrijk deel voort uit gebrek aan kwaliteit van informatie of informatie-uitwisseling. Normalisatie kan helpen die kosten omlaag te brengen. En, belangrijker nog: uw bedrijf koploper te laten worden. De normcommissie ‘Informatie-integratie en Interoperabiliteit’ heeft als focus het ontwikkelen en beheren van standaarden rondom de informatie-uitwisseling in onder meer de sectoren procesindustrie, bouw, vliegtuig- en auto-industrie.

Lees het verhaal van Leo van Ruijven van Croonwolter&dros

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Binnen Industrial Automatisering zijn er een aantal NEN-normcommissies actief, waaronder de NEN-normcommissie Informatie-integratie en interoperabiliteit en de NEN-normcommissie Industrieel meten, regelen en automatiseren. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Industrial Automatisering, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Bekijk dan de mogelijkheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk de mogelijkheden

Interessante artikelen op het gebied van Smart Industry

Bijeenkomst 1: “Data delen in de keten” bij NEN, Delft

Categories: Actueel|

Het belang van standaardisatie om te komen tot grootschalige inrichting van datadeling werd gepresenteerd door TNO. Fieldlabs: de Garden en Smart Connected Supplier Network hebben werkzaamheden en uitdagingen van hun fieldlabs gepresenteerd. De vele aspecten het delen van data en de bijbehorende standaarden werden toegelicht door Croonwolter&dros B.V.

Startschot Standaardisatieplatform Smart Industry

Categories: Actueel|

Tijdens het Smart Industry Jaarevent op 5 februari 2018 in Bussum hebben FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken het startschot gegeven voor het Standaardisatieplatform Smart Industry. De oprichting van het platform is een van de aanbevelingen uit de standaardisatie actie-agenda Smart Industry. Het Standaardisatieplatform Smart Industry heeft [...]

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Cyber security en gegevensbescherming’

Categories: Cyber Security|

Op dinsdag 12 december organiseert NEN een informatiebijeenkomst over standaardisatie op het gebied van cyber security en gegevensbescherming. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in Europese en mondiale standaardisatie en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Onlangs is de Europese technische commissie CEN/CENELEC/TC 13 [...]