In veel huishoudens staat hij al: de slimme met internet verbonden thermostaat die via een app is te bedienen. In stedelijke gebieden zijn de sensoren en beveiligingscamera’s nauwelijks meer te tellen. Ook zij sturen in toenemende mate via het mobiele internet gegevens door over zaken als verkeersstromen. Het zijn maar twee voorbeelden van The Internet of Things (IoT), het Internet der Dingen.

De opmars van IoT-toepassingen is onstuitbaar, voorspelt het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Gartner. Dit jaar zullen er volgens het bureau wereldwijd circa ruim 6,3 miljard apparaten met het internet verbonden zijn. Over vier jaar is dat aantal explosief gestegen, zo verwacht Gartner. Dan gaat het om maar liefst ruim 20,7 miljard IoT-apparaten. Volgens een andere marktonderzoeker, BI Intelligence, vertegenwoordigt dat weer een totale investering van zo’n 6 biljoen dollar in de periode 2015-2020. En, niet onbelangrijk: die uitgaven genereren weer op hun beurt een Return on Investment van 12,6 biljoen dollar.

Babylonische spraakverwarring

De voordelen van IoT zijn groot. Zowel wat gemak betreft (het slimme huishouden, de connected auto) als instrument waarmee verdere productiviteitsverbetering is te bereiken (Smart Industry). Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er dreigt namelijk een figuurlijke Babylonische spraakverwarring. De uiteenlopende soorten IoT-hardware gebruiken een groot aantal uiteenlopende protocollen om met andere apparaten te communiceren. De gegevensoverdracht gaat weer via verschillende draadloze netwerkinfrastructuren. En geen van alle spreekt één taal of werkt via hetzelfde principe.

Alleen al het palet aan draadloze netwerkinfrastructuren voor IoT-toepassingen is gevarieerd. Er is bijvoorbeeld het bekende mobiele 4G-netwerk, dat niet specifiek bedoeld is voor The Internet of Things. En er zijn speciale IoT-netwerktypen, zoals LoRa, Sigfox en NB-IoT. Elke technologie heeft weer zijn eigen speciale hardware nodig en spreekt een eigen ‘taal’. En geen van alle communiceert vlekkeloos met de andere.

Hetzelfde geldt voor de door apparaten gegenereerde data. Die kent eveneens een grote diversiteit: niet alleen gaat het om droge sensorinformatie, het kan ook streaming videobeelden betreffen. En in alleen al die twee datatypen is weer een grote verscheidenheid te vinden. Om het nog wat complexer te maken: de data moet op hun beurt weer door software worden geanalyseerd zodat er bijvoorbeeld op basis van die informatie beslissingen zijn te nemen. Denk aan de (al dan niet geautomatiseerde) regulering van verkeersstromen rond en in een stedelijk gebied tijdens de spitsuren.

Initiatieven voor regulering

Er zijn op dit moment diverse initiatieven om tot regulering te komen voor The Internet of Things. In Nederland heeft bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Kees Verhoeven een initiatiefnota ingediend om tot een keurmerk van ‘veilige IoT-producten’ te komen. De Europese Commissie broedt eveneens op een dergelijke set van maatregelen. Die initiatieven concentreren zich echter alleen op de security aspecten van IoT en laten standaardisatiekwesties grotendeels onberoerd.

Agentschap Telecom (de toezichthouder die het frequentiegebruik in Nederland ‘bewaakt’) houdt de zaken rond IoT eveneens scherp in de gaten, maar is vooralsnog van plan slechts een passieve rol te spelen. De overheidsinstantie laat het aan de markt zelf over om tot standaarden te komen. Al voegt Agentschap Telecom daar wel aan toe dat het verwacht dat er voorlopig meerdere standaarden op het gebied van IoT-connectiviteit naast elkaar blijven bestaan.

Al die pogingen om tot  reguleringen te komen, gaan echter voorbij aan de noodzaak om juist tot standaardisatie te komen. Nou is standaardisatie geen doel op zich, maar het vormt wel het middel waarmee partijen aan de komende wetgeving kunnen voldoen.

‘Meer samenwerking om tot standaarden te komen’

“De innovaties binnen de IoT-markt zijn volop aan de gang, maar zijn nog steeds geconcentreerd op de traditionele manier rond sectoren en individuele business cases”, stelt Vlora Rexhepi-van der Pol, Standardization Consultant bij NEN  (het Nederlands normalisatie-instituut). Zij voorziet dat de toenemende populariteit van The Internet of Things ervoor gaat zorgen dat er oplossingen verschijnen die dwars door sectoren en platformen heen werken. “Maar om daar te komen, zijn standaarden voor interoperabiliteit noodzakelijk”, aldus Rexhepi-van der Pol.

De oplossing? Rexhepi-van der Pol: “We moeten een Plug & Play IoT-omgeving creëren; een omgeving waarbij er geen belemmeringen zijn om bijvoorbeeld oplossingen voor geautomatiseerde gebouwen te integreren met wearables, zorginstellingen, huisartsenposten en zelfs connected cars. In de industriële sector zou je op eenzelfde wijze IoT-oplossingen kunnen gebruiken voor een slimme fabriek waarbij er connectiviteit en communicatie is met collaboratieve robots én de gehele supply chain.”

De NEN-consultant breekt in dat verband een lans voor meer samenwerking: “De ontwikkeling van interoperabiliteit en standaarden vraagt om een nauwe samenwerking tussen de verschillende standaardisatie-organisaties en industrieconsortia. Dat is een uitdagende taak gezien het feit dat IoT-standaarden nu nog rondom individuele business cases worden ontwikkeld. Of wij daar als NEN een rol in willen spelen? Natuurlijk. Sterker nog: wij zijn op dit moment bezig om daar zowel in nationaal als internationaal verband invulling aan te geven.”

Themabijeenkomst IoT bij Ministerie van Economische Zaken

Op donderdag 9 februari 2017 organiseert NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap Telecom een themabijeenkomst over IoT. Tijdens deze dag nemen we u mee in de wereld van IoT uitdagingen voor volledige en onbeperkte connectiviteit en interoperabiliteit. Wat is de huidige stand van zaken en de rol van het frequentie beleid? Welke standaardisatieontwikkelingen zijn er wereldwijd? Wat zijn de praktijkervaringen en verwachtingen van IoT-applicatie ontwikkelaars in Nederland? Meer informatie.

Standaardisatieplatform voor Internet of Things

Het Standaardisatieplatform IoT wil fungeren als kenniscentrum op het gebied van standaarden voor IoT. Het Standaardisatieplatform brengt relevante ontwikkelingen en behoeftes van Nederlandse organisaties in kaart en stimuleert de ontwikkeling van standaarden. Doel is om interoperabiliteit door middel van standaarden en daarmee de mogelijkheden voor de praktische toepassing van IoT in Nederland te bevorderen.

Doelstellingen

 • Identificeert toepassingsgebieden en gerelateerde IoT marktstandaarden (formele organisaties, consortia, fora) relevant voor Nederlands bedrijfsleven en samenleving;
 • Brengt relevante standaarden in kaart voor cross-platform integratie tussen verschillende toepassingsgebieden;
 • Stimuleert afspraken over interoperabiliteit tussen gekozen IoT standaarden om uitvoering van geïdentificeerde standaarden te versnellen;
 • Coördineert de Nederlandse inbreng richting:
  • de Europese (CEN / CENELEC) en internationale (ISO / IEC JTC1) normalisatie activiteiten op het gebied van IoT;
  • de standaardisatieconsortia betreft gezamenlijke acties

Faciliteert samenwerking op nationaal niveau tussen verschillende belanghebbende deelnemers in geïdentificeerde relevante IoT markt standaarden om:

 • best practices en use cases uit te wisselen;
 • bevindingen en resultaten van geïdentificeerde standaarden te verbinden;
 • overeenstemming te bereiken over relevante gezamenlijke acties;

Dient als klankbord voor:

 • huidige en nieuwe Nederlandse projecten (ook Horizon2020) op het gebied van IoT standaardisatie;
 • voor beleidsmakers;
 • Bepaalt ontwikkeling ‘s richting van geselecteerde IoT standaarden vanuit het nationale belang;
 • Creëert breed draagvlak voor implementatie van geïdentificeerde standaarden.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things, bent u benieuwd naar Internet of Things en de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem dan contact op met Vlora Rexhepi-van der Pol of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Interesse deelname standaardisatieplatform Internet of Things
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant bij NEN