Op 7 september 2017 vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van de normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’. Dit platform verzorgt het Nederlandse standpunt ten aanzien van Internationale afspraken die momenteel binnen ISO/TC 307 worden voorbereid. Daarnaast zal het ook input leveren op bevindingen van studiegroepen die onderzoeken welke mogelijkheden er voor blockchain standaardisatie er liggen.

De belangstelling voor het onderwerp is groot: 45 deelnemers van 37 verschillende organisaties bezochten de kick-off. Negen sprekers informeerden hen over hun visie op blockchain standaardisatie. De presentaties zijn via deze link beschikbaar.

Internationale samenwerking en het maken van afspraken op het gebied van Blockchain is belangrijk. De opgerichte normcommissie is een van de partijen die daar een sleutelrol in speelt. In de komende jaren moet er veel grondwerk verricht worden, met een focus op identity management, in lijn met de actieagenda van de Dutch Blockchain Coalition. Door actieve deelname in ISO/TC 307 kan Nederland vooruit lopen op de ontwikkelingen en internationaal voorop blijven lopen.

Privacy en security
Naast identity management liggen er ook veel kansen voor andere onderwerpen. Vanuit de aanwezigen is veel belangstelling voor het privacy en security vraagstuk rondom de blockchain alsmede de manier waarop een referentie architectuur van de grond komt. Bij een eerste peiling wie in welke studie- en werkgroepen zou willen deelnemen zijn al veel gegadigden. De dagvoorzitter Gerard Hartsink, voorzitter van de GLEIF board, concludeerde dat er meer dan voldoende belangstelling is om met elkaar verder te praten.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jaap van der Marel, Secretaris Normcommissie Blockchain and DLT, telefoon 015 2 690 257 of e-mail jaap.vandermarel@nen.nl.

Presentaties
Download hier de presentaties voor een terugblik van deze dag.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Blockchain of wilt u meepraten in de normcommissie en tegelijk van uw bedrijf een koploper maken?

Neem dan contact op met Jaap van der Marel of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Jaap van der Marel
Jaap van der MarelStandardization Consultant bij NEN