Over Smart Industry

Smart Industry beoogt verschillende systemen (binnen bedrijven en tussen bedrijven, eventueel internationaal) met elkaar te laten communiceren en samenwerken. Normen zijn hiervoor een randvoorwaarde. Door gebruik te maken van kennis die is vastgelegd in bestaande normen, wordt voorkomen dat voor implementatie-issues en afstemmingsproblemen het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Voor de nieuwe, typische Smart Industry gebieden zoals robotics, 3D printing, geavanceerde materialen en nanotechnologie worden of zijn er normalisatieprogramma’s opgezet.

Waarom is standaardisatie belangrijk voor Smart Industry?

Smart Industry vraagt om samenwerking tussen klant en leverancier in een gekoppeld netwerk van organisaties, maar ook om samenwerking op technisch vlak tussen apparatuur van verschillende producenten (interoperabiliteit). Kortom: samenwerking op alle niveaus. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om duidelijke en algemeen geaccepteerde afspraken in de vorm van standaarden. Oftewel “Standaardisatie bevordert interoperabiliteit en opschaling van Smart Industry innovaties en daarmee de impact hiervan”, aldus Piet-Hein Daverveldt (Algemeen directeur NEN).

Het Smart Industry team van NEN

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Internet of Things, Big Data en Robotics.
Robby Veders
Robby VedersStandardization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Additive Manufacturing.
Jan Rietveld
Jan RietveldStandarization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Cyber Security.
Rianne Boek
Rianne BoekStandarization Consultant
Verantwoordelijk voor de standaardisatie op het gebied van Industrial Automation.
Gertjan van den Akker
Gertjan van den AkkerManager ICT Standards and Information Services