Loading...

Standaardisatie voor Smart Industry is essentieel. Klinkt logisch, toch?

Binnen Smart Industry komen standaarden uit de ICT en de industrie bij elkaar om een betere samenwerking te realiseren. NEN helpt door het ontwikkelen van deze standaarden te ondersteunen. Meer weten? Lees over de trends en ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en verhalen van bedrijven die meepraten over standaarden.

Blockchain

De ontwikkelingen op het gebied van Blockchain en Distributed Ledger Technologies (DLT) gaan snel. Dit zorgt voor verschillende ideeën en toepassingen op dit gebied. Om daar meer lijn in te brengen is ISO recentelijk gestart met de wereldwijde standaardisatie van diverse aspecten van Blockchain en DLT.

Lees verder »

Robotics

Robots spelen in de industriele revolutie een grote rol. Zij zullen voor een groot deel bepalen hoe de organisaties in de (nabije) toekomst eruit komen te zien. Met de huidige ontwikkelingen is vast te stellen dat er genoeg potentie is in Nederland om innovatief te blijven en de rol als voorloper te behouden. Nederland wordt internationaal erkend als een belangrijke speler op het gebied van Robotica en Smart Industry.

Lees verder »

Internet of Things

Het ‘Internet of Things’ (IoT) wordt gezien als een belangrijke aanjager van fundamentele veranderingen op allerlei gebieden: smart cities, smart industry, smart farming, in vervoer en transport, en in de gezondheidszorg. IoT biedt allerlei kansen maar vereist ook veel meer samenwerking tussen organisaties.

Lees verder »

Additive Manufacturing

Additive manufacturing (AM) is een term die niet iedereen direct herkent. Hiermee wordt het vervaardigen van producten met behulp van een 3D-printer bedoeld. De stand van de techniek van AM is veelbelovend, maar kent nog vele hindernissen voordat de techniek op grote industriële schaal kan worden toegepast.

Lees verder »

Cyber Security

Cyber security en privacy zijn termen die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws zijn. Informatiebeveiliging is en blijft een hot issue. Iedereen heeft ermee te maken. Op het werk: houden alle medewerkers zich aan de bedrijfsprotocollen? En thuis: is de pc goed beveiligd en is iedereen alert op phising mail.

Lees verder »

Industrial Automation

Steeds vaker wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid. Industriële installaties worden namelijk steeds meer op afstand bestuurd. De processen verlopen hierdoor efficiënter, maar vaak ook veiliger. Een centrale rol hierin speelt interoperabiliteit.

Lees verder »

Big Data

Big Data is trendy. Deze term wordt vaak gebruikt in verschillende contexten door onderzoekers, politici, business analisten, marketeers, CEOs en CTOs. Gartner voorspelt dat tegen 2018, meer dan de helft van de grote organisaties wereldwijd zal concurreren met behulp van geavanceerde data analyses en algoritmes.

Lees verder »

Lees de verhalen van bedrijven die meepraten over standaardisatie en hier profijt van hebben

Actieagenda voor Smart Industry en standaardisatie

Smart Industry vraagt om samenwerking tussen veel partijen op alle niveau’s. Zoals de klant en leverancier in een gekoppeld netwerk van organisaties, maar ook op technisch vlak tussen apparatuur van verschillende producenten (interoperabiliteit). Dit vraagt om duidelijke en algemeen geaccepteerde afspraken in de vorm van standaarden.
NEN, FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken hebben daarom i.s.m. met het bedrijfsleven een actie-agenda opgesteld. Hierin zijn 12 acties opgenomen om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Bekijk de 12 acties »

De actieagenda Standaardisatie Smart Industry wordt mogelijk gemaakt door:

Rik van Terwisga (Algemeen Directeur NEN):
‘Standaardisatie zorgt voor afstemming van processen en systemen en daarmee voor opschaling én impact van Smart Industry innovaties’.

Meer interessante artikelen over Smart Industry

Cyber Security in normen

Categories: Cyber Security|

Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige [...]