Loading...

Het Standaardisatieplatform Smart Industry

Binnen Smart Industry komen standaarden uit de ICT en de industrie bij elkaar om een betere samenwerking te realiseren. Het is van groot belang dat standaardisatie-initiatieven op elkaar zijn afgestemd: dat bedrijven weten waar ze terecht kunnen op het gebied van Smart Industry standaardisatie en dat we als Nederland en Europa aanwezig zijn op de juiste plekken bij internationale initiatieven.

Het Standaardisatieplatform Smart Industry is de centrale plaats voor de industrie waar Smart Industry standaardisatievraagstukken bij elkaar komen.

Het doel is:

  • Vanuit Nederland richting geven en prioriteiten vast te stellen voor de ontwikkelingen van Europese en internationale standaarden voor Smart Industry

  • Vergroten van de betrokkenheid van de Nederlandse industrie

Het Standaardisatieplatform Smart Industry is opgericht door:

Meer informatie

De rol van NEN

NEN helpt door het ontwikkelen van deze standaarden te ondersteunen. Meer weten? Lees over de trends en ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en verhalen van bedrijven die meepraten over standaarden.

Blockchain »
Robotics »
Internet of Things »
Additive Manufacturing »
Cyber Security »
Industrial Automation »
Big Data »

Rik van Terwisga (Algemeen Directeur NEN):
‘Standaardisatie zorgt voor afstemming van processen en systemen en daarmee voor opschaling én impact van Smart Industry innovaties’.

Standaardisatie heeft een positieve economische impact op:

Het stroomlijnen van operationele activiteiten

Standaarden dragen bij aan het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, door de tijd die nodig is voor specifieke activiteiten te verkorten, door afval te reduceren, kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.

Innovatie en opschaling naar de markt

Standaarden dienen als basis om te innoveren, waardoor bedrijven hun netwerk kunnen uitbreiden of nieuwe productielijnen effectiever kunnen managen. Daarnaast verlagen standaarden de toetredingsrisico’s van nieuwe producten op de markt.

Creëren van en toetreden tot nieuwe markten

Standaarden worden gebruikt als basis voor de toetreding tot nieuwe markten (zowel binnenlandse en export), het ondersteunen van de marktintroductie van producten en zelfs het creëren van nieuwe markten.

Actieagenda voor Smart Industry en standaardisatie

Smart Industry vraagt om samenwerking tussen veel partijen op alle niveau’s. Zoals de klant en leverancier in een gekoppeld netwerk van organisaties, maar ook op technisch vlak tussen apparatuur van verschillende producenten (interoperabiliteit). Dit vraagt om duidelijke en algemeen geaccepteerde afspraken in de vorm van standaarden. NEN, FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken hebben daarom i.s.m. met het bedrijfsleven een actie-agenda opgesteld. Hierin zijn 12 acties opgenomen om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Bekijk de 12 acties »

Meer interessante artikelen over Smart Industry

Smart Industry kan niet zonder cybersecurity

Categories: Cyber Security, Ervaringsverhaal|Tags: , , , , , , , |

Cybersecurity wordt met toenemende digitalisering steeds belangrijker. Met het steeds verder integreren van systemen, deels via internet, groeien ook de mogelijkheden voor kwaadwillenden om schade aan te richten. Met goede normalisatie is een groot deel [...]

Duidelijkheid helpt de maakindustrie vooruit

Categories: Ervaringsverhaal, Robotics|Tags: , , , , , , , , , , |

Het Nijkerkse bedrijf Gibas Automation werkt veel met robotica. Stefaan Poppe: 'Wij leveren projecten af volgens een bepaalde standaardisatienorm. Verder kopen wij de nieuwste robots in en zorgen dat ze elders te werk gesteld [...]

Cyber Security in normen

Categories: Cyber Security|

Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige [...]