• De heer L.C. van Ruijven, Croonwolter&dros B.V.  wordt benoemd tot voorzitter van het platform

  • Uit een selectie van 90 potentiele leden, 27 leden worden benoemd als lid van het platform

  • Werkprogramma voor 2018 wordt vastgesteld