Welke standaarden zijn nodig om robots veilig in te passen in het productieproces?

Flexibel produceren tegen de kostprijs van massaproductie: robotica kan een belangrijke rol spelen bij het realiseren van dit doel. Maar ook andere technologieën, zoals operator support en slimme procesbesturing zijn nodig. Dit brengt wel een nieuwe uitdaging met zich mee: welke standaarden zijn nu nodig om al deze technologieën goed met elkaar te laten samenwerken?

Veel ondernemers komen er achter dat interfaces tussen robots vaak leveranciers-specifiek zijn. Hierdoor kan niet iedere robot met iedere robotarm verbonden worden. Standaarden op het gebied van robotmodulariteit bieden hiervoor richtlijnen. Ook zijn er qua veiligheid nog uitdagingen: hoe bijvoorbeeld om te gaan met de inzet robots die met mensen samenwerken (de z.g.n. cobots)? Die moeten veilig kunnen samenwerken met de mens zonder dat er ongelukken gebeuren. Moet er een afscherming omheen? Of zijn er ook andere methoden om zo’n robot veilig in te zetten. Ook hiervoor zijn weer standaarden nodig.

Kennissessie

Om hier antwoorden op te vinden organiseert het platform Smart Industry standaardisatie op 13 november een kennissessie rondom dit thema. Het gaat dan om vragen als:
• Aan welke standaarden moet een robot binnen de productie omgeving voldoen?
• Welke internationale standaardisatie ontwikkelingen sluiten hier het beste bij aan?
• Voor welke standaardisatie behoeften op het gebied van volledig geautomatiseerde en
flexibele productie moeten nog oplossingen gevonden worden?

Smart Industry Standaardisatie platform

Binnen Smart Industry komen standaarden uit de ICT en de maakindustrie bij elkaar om een betere samenwerking mogelijk te maken. Het is van groot belang, dat bedrijven weten waar ze terecht kunnen voor Smart Industry standaardisatie en dat Nederland tijdig aanhaakt bij de juiste internationale initiatieven. Vanuit Smart Industry is daarom een platform opgericht met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om hier meer richting aan te geven. Het platform heeft bewust gekozen voor een multidisciplinaire aanpak en organiseert onder meer diverse themabijeenkomsten om de kansen voor de BV Nederland te stimuleren.

Bekijk het programma

Direct aanmelden