Als bedrijf is het natuurlijk bijzonder winstgevend als je apparatuur ook in het buitenland gemakkelijk ingezet kan worden. Big Data kan daarbij helpen door een brug te slaan tussen industriële normalisatie en ICT-normalisatie. Door hierover mee te praten in de normcommissie kun je optimaal van profiteren van alle aanwezige kennis en kunde.

Big Data wordt bij standaardisatie steeds belangrijker. In marketing, maar ook in ICT en zeker in relatie tot Industrie 4.0. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Er is geen duidelijke definitie voorhanden. Het begrip omvat in elk geval drie zaken: de hoeveelheid data (volume), de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd wordt (velocity) en de diversiteit van de data en de verschillende plekken waar het opgeslagen is (variety).

Normalisatie essentieel voor succes Smart Industry

Matthijs Punter werkt bij TNO en heeft veel te maken met Big Data. Hij is bij verschillende field labs betrokken als architect op het gebied van Smart Industry. Big Data is vaak erg belangrijk in Smart Industry concepten omdat veel verschillende machines met elkaar gaan communiceren. Punter werkt binnen een afdeling die al geruime tijd te maken heeft met standaardisatie, en dan met name ketenstandaardisatie. “Daarmee bedienen we verschillende sectoren. In die hoedanigheid hebben we veel met NEN te maken. Zeker voor Smart Industry en het succes daarvan geldt: als we dit tot een succes willen maken, is standaardisatie essentieel.’

Data: analyseer en normaliseer het

‘In Smart Industry kan Big Data een belangrijke rol spelen’, zegt Punter. ’Het belangrijkste is echter dat je de data wel analyseert en er dus echt iets mee doet. In Smart Industry zijn daar legio mogelijkheden voor. Kijk bijvoorbeeld naar de manier van samenwerking tussen verschillende partijen in een keten, of de manier waarop je foutloos gaat produceren. Dit zogenaamde ‘zero defect’ produceren kan niet zonder goede Big Data-analyses. De uitdaging is wel om de daarvoor bestaande technieken en standaarden geschikt te maken voor gebruik in een industriële omgeving.’

Nut

Punter is zoals gezegd betrokken bij een aantal field labs, die de veelheid aan onderwerpen/ontwikkelingen binnen Smart Industry samen afdekken. ‘In die field labs zit een samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven om de laatste ontwikkelingen en technieken samen naar de markt te kunnen brengen. Big Data kan een rol spelen om die nieuwe technieken te ontwikkelen, maar ook kunnen bestaande technieken van Big Data worden voorzien om nog beter te werken. Er moet daarin ook gekeken worden naar standaardisatie. Dat zorgt ervoor dat datgene wat gemaakt of ontwikkeld wordt, ook op een bredere manier en in andere landen of locaties inzetbaar is. Daarin zit voor ons de grote waarde van normalisatie. En daarin zit ook direct de grote internationale uitdaging:

‘Hoe kunnen we als Nederlands bedrijfsleven op de beste manier aanhaken bij internationale ontwikkelingen?’ Om die reden is vanuit het programma Smart Industry nu ook een specifieke standaardisatie-agenda opgesteld, samen met NEN, FME en het ministerie van Economische Zaken.”

Uitdaging

Kijkend naar het onderwerp Smart Industry, ziet Punter voor bedrijven veel mogelijkheden om koploper te worden wanneer ze aanhaken op de laatste ontwikkelingen van normalisatie en Big Data. ’Juist daarom moet men aanhaken bij de normcommissie. Het is een dynamisch terrein, de industrie en ICT kruipen naar elkaar toe. Er komen nieuwe standaarden, nieuwe raamwerken. Als bedrijf kan het voor jou van belang zijn dat jouw apparatuur overal toepasbaar is. Dat is ook de grote uitdaging die er nog ligt voor bijvoorbeeld Big Data: een brug slaan tussen de wereld van industriële standaardisatie en ICT-standaardisatie. Je wilt de snelheid van de ICT-wereld en de gedegen van de traditionele industrie. Als je in een vroeg stadium aanhaakt, zit je dicht op het vuur en profiteer je daar als eerste van‘.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Big Data of wilt u meepraten in de normcommissie en voorbereid zijn op de toekomst?

Neem dan contact op met Vlora Rexhepi-van der Pol of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Interesse deelname aan normcommissie
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant bij NEN