De industrie digitaliseert in hoog tempo. Om de BV Nederland verder vooruit te helpen in deze ‘Smart Industry’, stelden FME, het ministerie van Economische Zaken, TNO en NEN een actieagenda op die ze vorige week aanboden aan Willem Vermeend, ambassadeur FinTech (Financiële Technologie). Belangrijk agendapunt: afstemming en vergaande ICT-integratie van uiteenlopende bedrijfsprocessen en standaardisering van innovatieve productietechnologie zoals robotisering.

Smart Industry, wat betekent het eigenlijk precies? Ineke Dezentjé-Hamming, voorzitter FME, legt uit. “Smart Industry kenmerkt zich door een verregaande digitalisering van de industrie. Binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en klanten. Het draait om een combinatie van de inzet van productietechnologie, digitalisering en een netwerkaanpak. Omdat Nederland veel technologische bedrijven kent die tot de wereldtop behoren, moeten we met deze ontwikkelingen van Smart Industry meegaan.”

De verdienkracht vergroten

Standaardisatie is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Smart Industry. Het is nodig om bedrijven, maar ook machines en computersystemen op een uniforme – en daarmee flexibele – manier aan elkaar te koppelen. Dezentjé-Hamming: “Met standaardisatie vergroten we de verdienkracht van Smart Industry en dus die van de technologische industrie.” Andere voordelen zijn dat bedrijven concurrentievoordeel kunnen behalen door snellere innovatie en dat je bedrijfsprocessen kunt voorbereiden op de toekomst. Daarnaast los je afstemmingsproblemen in het netwerk op.

Gertjan van den Akker, Manager ICT Standards & Information Services bij NEN, benadrukt de noodzaak van standaardisatie op mondiaal niveau: “Smart Industry betreft een keten van nog niet geïntegreerde processen die ook internationaal moet worden afgesproken. Het is voor Nederland belangrijk om vanaf het begin op internationaal niveau mee te praten, zodat we mede de richting kunnen bepalen.”

Bert Nagtegaal, Beleidsadviseur Productregelgeving, Normalisatie & Certificatie bij FME: “Wij hopen dat er toonaangevende mkb-bedrijven zijn die ook investeren in Smart Industry en internationaal meedoen en daarmee slim anticiperen op hun toekomst en die van de rest van de Nederlandse industrie.”

Robotisering versnellen

In de aangeboden actieagenda Smart Industry staan de speerpunten beschreven die het Nederlandse bedrijfsleven verder op weg moeten helpen. Bijvoorbeeld met het versnellen van de robotisering, in de fabriek en in de land- en tuinbouw, veeteelt, logistiek en zorg. Ook hiervoor is standaardisatie van groot belang, vertelt Bert Nagtegaal, Beleidsadviseur Productregelgeving, Normalisatie & Certificatie bij FME. “We moeten standaarden maken over veiligheid, complexe handelingen die robots verrichten en de programmering standaardiseren en modulair opbouwen. Hoe zorgen we er daarnaast bijvoorbeeld voor dat vrij bewegende robots ook veilig zijn in de interactie met mensen?” Om de benodigde internationale normen vast te stellen is actie nodig van onder meer het Nederlandse bedrijfsleven, en ook vanuit het MKB. Nagtegaal: “Wij hopen dat er toonaangevende mkb-bedrijven zijn die ook investeren in Smart Industry en internationaal meedoen en daarmee slim anticiperen op hun toekomst en die van de rest van de Nederlandse industrie.”

Smart Industry vraagt om standaardisatie voor extra banen

De actieagenda standaardisatie moet het gebruik van standaarden in Smart Industry bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden. Voor het laten slagen van Smart Industry in het Nederlandse bedrijfsleven is het daarom van belang om gericht al bestaande standaarden te benutten – zo nodig aan te passen – en waar nodig nieuwe standaarden te ontwikkelen. De actieagenda is ontwikkeld voor en door het bedrijfsleven in samenwerking met FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken.