Tijdens het Smart Industry Jaarevent op 5 februari 2018 in Bussum hebben FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken het startschot gegeven voor het Standaardisatieplatform Smart Industry. De oprichting van het platform is een van de aanbevelingen uit de standaardisatie actie-agenda Smart Industry.

Het Standaardisatieplatform Smart Industry heeft als doelstelling om vanuit Nederland richting te geven en prioriteiten vast te stellen voor de ontwikkelingen van veelal Europese en internationale standaarden voor Smart Industry en vergroten van de betrokkenheid van de Nederlandse industrie hierbij. Het vormt een centrale plaats voor de industrie waar Smart Industry standaardisatievraagstukken bij elkaar komen.

Het streven is dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kennis die al is vastgelegd in standaarden en dat meer Nederlandse bedrijven actief gaan meedoen bij de ontwikkeling van internationale standaarden voor Smart Industry en kunnen profiteren van de vastgelegde afspraken.