Op donderdag 9 februari 2017 organiseert NEN in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap Telecom een themabijeenkomst over IoT. Tijdens deze dag nemen we u mee in de wereld van IoT uitdagingen voor volledige en onbeperkte connectiviteit en interoperabiliteit. Wat is de huidige stand van zaken en de rol van het frequentie beleid? Welke standaardisatieontwikkelingen zijn er wereldwijd? Wat zijn de praktijkervaringen en verwachtingen van IoT-applicatie ontwikkelaars in Nederland?

De verwachting is dat het internet van de dingen toepassingen steeds verder zullen doordringen in de wereld om ons heen ongeacht hun domein. Huidige IoT toepassingen zijn al zeer divers en variëren van persoonlijke verzorging, slimme gebouwen, nutsbedrijven en industrie, toch binnen eigen gebied. Toekomstige IoT toepassingen zullen via slimme applicaties altijd verbindingen en onbeperkte communicatie mogelijk maken tussen en met mensen, producten en processen in verschillende domeinen. Regulering (frequentiebeleid) en standaardisatie zijn noodzakelijk voor connectiviteit en interoperabiliteit tussen verschillende IoT toepassingen.

Frequentiebeleid

Frequentiebeleid voor IoT is zeer uitdagend vanwege veelzijdige spectrumbehoefte in zowel gelicenseerd spectrum als vergunningsvrije frequentieruimte. Welke uitdagingen zijn er? Wat is de rol van frequenties (frequentiebeleid)?

IoT standaarden

IoT standaarden worden ontwikkeld in een groot aantal standaardisatiegremia. Wat zijn de verschillende aandachtsgebieden, hoe wordt er samen gewerkt, wie bewaakt het overzicht, hoe kan invloed worden uitgeoefend? En welke standaarden zijn nodig om verschillende IoT toepassingsgebieden met elkaar te verbinden?

Programma en sprekers

Tijdens deze themabijeenkomst zal worden ingegaan op de recente ontwikkelingen van:
– IoT spectrum behoeftes en spectrum management – frequentie beleid;
– Standaardisatie inspanningen op het gebied van connectiviteit en interoperabiliteit;
– IoT-toepassingen praktijk ervaringen, uitdagingen en verwachtingen;
– Wat is de huidige stand van zaken? Welke raakvlakken zijn al geïdentificeerd? Wat zijn de uitdagingen / bottlenecks? Wat is nodig voor volwaardig IoT? Wat zijn de eerste acties?

Klik hier voor het programma en inschrijven

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things, bent u benieuwd naar Internet of Things en de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem dan contact op met Vlora Rexhepi-van der Pol of vul onderstaand uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Interesse deelname standaardisatieplatform Internet of Things
Interesse in vrijblijvend bijwonen van een vergadering
Meer informatie over de mogelijkheden rondom standaardisatie

Vlora Rexhepi-van der Pol
Vlora Rexhepi-van der PolStandardization Consultant bij NEN